Obres

Totes les partitures publicades en aquesta web poden descarregar-se lliurement i utilitzar-se per a l'estudi o l'execució de les obres, però estan subjectes al copyright de l'autor, qui es reserva tots els altres drets sobre aquestes.


L'enllaç "partitura" permet descarregar en format pdf la partitura del director (score) de cada obra, mentre que l'enllaç "dossier" inclou, a més del score, la portada, la presentació, la plantilla i les particel·les. Per a accedir a la vídeo-partitura de l'obra en YouTube, que inclou informació addicional sobre aquesta, seleccionar l'enllaç "vídeo-partitura".

____________________


Todas las partituras publicadas en esta web pueden descargarse libremente y utilizarse para el estudio o la ejecución de las obras, pero están sujetas al copyright del autor, quien se reserva todos los demás derechos sobre las mismas.


El enlace "partitura" permite descargar en formato pdf la partitura del director (score) de cada obra, mientras que el enlace "dossier" incluye, además del score, la portada, la presentación, la plantilla y las particellas.  Para acceder a la video-partitura de la obra en YouTube, que incluye información adicional sobre la misma, seleccionar el enlace "video-partitura".

2019

QUART DIUMENGE D'ABRIL

Pasdoble per a banda

Partitura pdf

Dossier pdf

Video-partitura

2020

PERE BIGOT

Pasdoble per a 3 dolçaines

Partitura pdf

Dossier pdf

Video-partitura


2020

PERE BIGOT

Pasdoble per a 3 dolçaines i grup instrumental de metalls

Partitura pdf

Dossier pdf

Video-partitura


2020

PERE BIGOT

Pasdoble per a banda amb 2 dolçaines opcionals

Partitura pdf

Dossier pdf

Video-partitura


2020

3 MINIATURES PER A FLAUTA I PIANO

Música de Cambra

Partitura pdf

Dossier pdf

Video-partitura

2020

AL MAR

Tríptic per a cor mixt i piano

Partitura pdf

Dossier pdf

Video-partitura


2021

LES ESTISORADORES

Pasdoble per a banda

Partitura pdf

Dossier pdf

Video-partitura


2023

EL PETIT BOSC I - DESPERTA

Per a cor mixt, violoncel i piano

Partitura pdf

Dossier pdf

Video-partitura