Videos

PERE BIGOT - PASDOBLE PER A TRES DOLÇAINES

Estrena del pasdoble per a Colla de dolçaines Pere Bigot en el Centre d'*Art Taller d''Ivars de Benissa, el 8 d'octubre de 2021, a càrrec de la Colla de Xirimiters Pere Bigot de Benissa,. a la qual l'autor dedica l'obra, sota la direcció de Santi Bertomeu, dins del concert Arrels de Festa, emmarcat en la campanya de concerts Intercanvis 2021.

____________________

Estreno del pasodoble para Colla de dulzainas Pere Bigot en el Centre d'Art Taller d''Ivars de Benissa, el 8 de octubre de 2021, a cargo de la Colla de Xirimiters Pere Bigot de Benissa,. a la que el autor dedica la obra, bajo la dirección de Santi Bertomeu, dentro del concierto Arrels de Festa, enmarcado en la campaña de conciertos Intercanvis 2021.

Vídeo: Colla de Xirimiters Pere Bigot de Benissa

PERE BIGOT - PASDOBLE. VERSIÓ BANDA AMB 2 DOLÇAINES

Estrena de la versió per a banda i 2 dolçaines opcionals del pasdoble per a Colla de dolçaines Pere Bigot el 8 d'octubre de 2021, a càrrec de l'Agrupació Artístic Musical de Tavernes Blanques, sota la direcció d'Alberto Ramírez, en concert celebrat dins de la campanya de concerts Intercanvis 2021.

____________________

Estreno de la versión para banda y 2 dulzainas opcionales del pasodoble para Colla de dulzainas Pere Bigot el 8 de octubre de 2021, a cargo de la Agrupació Artístic Musical de Tavernes Blanques, bajo la dirección de Alberto Ramírez, en concierto celebrado dentro de la campaña de conciertos Intercanvis 2021.

Vídeo: Alberto Ramírez

PERE BIGOT - PASDOBLE. VERSIÓ 3 DOLÇAINES I GRUP INSTRUMENTAL DE METALLS

Estrena de la versió per a 3 dolçaines i grup instrumental de metalls del pasdoble per a Colla de dolçaines Pere Bigot el 18 de juny de 2022, a càrrec de la Colla de Xirimiters "Pere Bigot" de Benissa, sota la direcció de Santi Bertomeuz, dintre del concert de música festera organitzat per la Societat Lírica i Musical de Benissa.

____________________

Estreno de la versión para 3 dulzainas y grupo instrumental de metales del pasodoble para Colla de dulzainas Pere Bigot el 18 de junio de 2022, a cargo de la Colla de Xirimiters "Pere Bigot" de Benissa, bajo la dirección de Santi Bertomeu, dentro del concierto de música festera organizado por la Societat Lïrica i Musical de Benissa

Vídeo: Societat Lírica i Musical de Benissa

CORAL BENISSENCA - CONCERT D'ESTIU 2022 (ESTRENA DE AL MAR)


Concert d'estiu 2022 de la Coral Benissenca, celebrat en el Centre d'Art Taller d'Ivars de Benissa, sota la direcció de J. Santacreu i amb la participació de la soprano Carmen Paula Romero i de Jazz ensemble.

El concert es va obrir amb la estrena absoluta de Al mar, tríptic per a cor mixt a quatre veus i piano basada en tres poemes de l'escriptora catalana Carme Cabús, composta per Moisés Ferrer i dedicada a la Coral Benissenca, que celebra en 2022 el seu 40 aniversari.

____________________


Concierto de verano 2022 de la Coral Benissenca, celebrado en el Centre d'Art Taller d'Ivars de Benissa, bajo la dirección de J. Santacreu y con la participación de la soprano Carmen Paula Romero y de Jazz ensemble.

El concierto se abrió con el estreno absoluto de Al mar tríptico para coro mixto a cuatro voces y piano basada en tres poemas de la escritora catalana Carme Cabús, compuesta por Moisés Ferrer y dedicada a la Coral Benissenca, que celebra en 2022 su 40 aniversario.


Video: Coral Benissenca